Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдiстемелiк


с. 1
Ф КГМУ 4/3-08/01

ПП КГМУ 4/01


Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Реаниматологиямен ЛОР, көз аурулар кафедрасы


Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдiстемелiк нұсқауыТақырыбы: Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелерінің зақымдануы


Элективті пән:Балалар офтальмологиясы

Мамандығы: 051301 «Жалпы медицина»


Курс: 5

Құрастырушы: Г.П.Аринова, доцент


Қарағанды 2011

Реаниматологиямен ЛОР, көз аурулар кафедрасының мәжiлiсiнде талқыланған және бекітілген

№ 9 Хаттамасы 26.04.2011 ж.


Реаниматологиямен ЛОР, көз аурулар кафедрасының


меңгерушісі __________Ю.А. Шустеров


  • Тақырыбы: Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелерінің зақымдануы

  • Мақсаты: Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқасты тексеру принциптерін оқып үйрену. Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқасты дифференциалды диагностикалау әдістемесін оқып үйрену Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелерінің зақымдалған науқасты емдеу принциптерін қарастыру

  • Тапсырмалар:

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас балалардың көру мүшелері зақымдалған жағынан болған жалпы патоморфологиялық өзгерістерді оқып үйрену.

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас балалардың тексерудің методологиялық аспектілерін қарастыру

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелерінің зақымдалған науқас балаларды тексеру алгоритмін құрастыру

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас балаларға тән офтальмологиялық пайда болуларды сипаттау

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас жалпы емдеу шараларының жоспарын құрастыру

Орындау түрі: презентация  • Тапсырманы орындауға қойылатын талап:

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас балалардағы офтальмологиялық пайда болуларын білу

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас балалардың көру мүшелері зақымдалғандағы патофизиологиялық механизмдер туралы толық түсінігі болу

- Эндокринды аурулар кезіндегі көру мүшелері зақымдалған науқас балалардың көру мүшелері зақымдалғандағы өзін ұстау тактикасын білу


  • Өткізу мерзімі: цикл кезінде

  • Білімін бағалау критерийлері

«Өте жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қатерліктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан,коллоквиумды тапсыруда қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалды 75 %-дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болмаған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық» баға білім алушыға, егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде 50 % игерген, бұған қоса зертханалақ және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлықсыз» баға білім алушыға, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдары оқуда кмшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.  • Әдебиет

Негізгі

1. Бочкарева А.А. Учебник глазных болезней. – М., Москва, 1989. – 449 с.

2. Копаева В.Г. Глазные болезни. - М., 2002. – 560 с

3. Сидоренко Е.И. Офтальмология: Учебник для мед. вузов.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.-

408с.

дополнительная1. Егоров Е.А., Ставицкая Т.В., Тутаева Е.С. Офтальмологические проявления общих

заболеваний. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- С.348-387.

2. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Офтальмофармакология.- Руководство для

врачей.- М., ГЭОТАР – МЕД, 2004.- 463с.

3. Аветисов С.Э., Егорова Е.А., Мошетова Л.К., Нероева В.В., Тахчиди Х.П.

Офтальмология, национальное руководство.- М., «ГЭОТАР - Медиа», 2008.- С.755-760.

4. Кански, Д. Клиническая офтальмология. Систематизированный

подход/Дж.Дж.Кански.-М.:Логосфера,2006.-744c.:ил.-(Первое издание на русском

языке)

5. Офтальмология: Учебник для вузов/Под ред. Е.А.Егорова.-М.: ГЭОТАР-МЕД,2008.- 240с.

6. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии: Руководство для

практикующих врачей/Под общ. ред.Е.А.Егорова.-М.:Литтерра,2006. - 954с.-

(Рациональная фармакотерапия ).- (Серия руководств для практикующих врачей.Т.7.)

7. Джейн Олвер, Лоррейн Кессиди. Наглядная офтальмология. М.: ГЭОТАР-Медиа,

2009.- 125с.

Қазақ тілінде

негізгі:


1. Кошеров К.Б. Көз аурулары. – Алматы, 1997 – 455 б.  • Бақылау:

1.

Қант диабетімен (ҚД) ауыратын науқастарда блефариттердің өту ерекшеліктері

А) ареактивті

В) ұзақ, үздіксіз қышумен қоса жүреді

С) медикаментозды жылдам ықшамдалады

D) емдеудің дәстүрлі емес әдістерімен жылдам ықшамдалады

Е) анкилоблефаронның дамуымен жедел өтеді

2.


Көзқозғалтқыш аппаратының диабеттік зақымдануына кері әсер ететін негізгі фактор

А) май алмасу компенсациясы

В) ақуыз алмасу компенсациясы

С) көмірсу алмасу компенсациясы

D) минералды алмасу компенсациясы

Е) витаминды алмасу компенсациясы

3.

Қант диабеті кезіндегі қайтарамсыз соқырлықтың себептеріА) катаракта

В) кератопатия

С) гемофтальм

D) ретинопатия

Е) иридоциклит

4.


Диабетті ретинопатияның (ДР) кезеңдері

А) пролиферативті емес, препролиферативті, пролиферативті

В) бастапқы, жетілмеген, жетілген, жетіліп кеткен

С) нашар, орта, жоғары кезеңдері

D) бастапқы, дамыған, асқынған, терминалды

Е) орны толған, суб-, орын толмаған

5.

ДР (неоваскуляризация ) пролиферативты кезеңінде науқастарға қандай емнің түрі қарсы қойылғанА) лазерлі коагуляция

В) ангиопротекторлар

С) антиоксиданттар

D) антигипоксанттар

Е) гипербариялы оксигенация (ГБО)

6.


Метаболиялық синдромның «ажал квартетіне» не жатады

А) семіздік, ҚД 2 түрі, гиперлипидемия, артериалды гипертензия

В) жүйелі қызыл жегі , глаукома, гиперлипидемия, артериалды гипертензия

С) Стилл ауруы, ҚД 1 түрі, гиперлипидемия, артериалды гипертензия

D) Бехчет ауруы, ҚД 1 түрі, гиперлипидемия, артериалды гипертензия

Е) семіздік, ҚД 2 түрі, гиполипидемия, артериалды гипертензия

7.

Метаболиялы синдромдағы көздегі пайда болуларА) ангиопатия, ретиноваскулит, астероидты гиалиноз

В) ангиосклероз, тор қабықтың дистрофиясы, астероидты гиалиноз

С) КЕ, тор қабықтың дистрофиясы, астероидты гиалиноз

D) псевдоневрит, тор қабықтың дистрофиясы, астероидты гиалиноз

Е) ретробульбарлы неврит, ангиосклероз, астероидты гиалиноз

8.


Эндокриннойофтальмопатиядағы (ЭО) негізгі пайда болулар

А) энофтальм, көз алмасы қозғалысының шектелуі

В) буфтальм, көз алмасы қозғалысының шектелуі

С) гидрофтальм, көз алмасы қозғалысының шектелуі

D) микрофтальм, көз алмасы қозғалысының шектелуі

Е) экзофтальм, көз алмасы қозғалысының шектелуі

9.

ЭО формаларыА) орны толған, суб-, орын толмаған

В) бастапқы, дамыған, асқынған, терминалды

С) жеңіл, орташа қиындық, ауыр

D) тиреотоксиялы экзофтальм, ісінген экзофтальм, эндокринді миопатия

Е) бастапқы, жетілмеген, жетілген, жетіліп кеткен

10.


Гипопаратиреоз кезіне тән көз симптом

А) экзофтальм

В) тетаникалы катаракта

С) птоз


D) Штельваг симптомы

Е) Грефе симптомы


Жауаптар эталоны
1-В; 2-С; 3- D; 4-А; 5- Е; 6-А; 7-В; 8-Е; 9- D; 10-В;

с. 1

скачать файл