Община дряново състояние на регистрите за Раждане към 01. 05. 2003г


с. 1 с. 2
ОБЩИНА ДРЯНОВО - Състояние на регистрите за Раждане към 01.05.2003г.


Населено място

Съставени регистри

от ............г. до ...........г.

Местосъхранение

на регистрите

Липсващи регистри

от .............г. до ..........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от...........г до ................г.

/Къде са съставяне?/

гр.Дряново

1893-1902-смесени

1903-1904

1905-1906-смесени

1907-1908

1909-1929-смесени

1930-2003Дряновос.Балалея


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Караиванца


с.Балванците


1893-1935-смесени с.Соколово

1935-1940-гр.Дряново

1941-2003-с.Керека


с.Банари


1925-1929-смесени-с.Ц.Ливада

1930-1934-с.Царева ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1948-с.Ц.ливада

1949-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовцис.Билкини


1930-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовцис.Бучуковци


1894-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Ганчовец

1900-1929-смесени

1930-2003-Ганчовецс.Геня


1900-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Геша


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Караиванца


с.Глушка


1893-1929-смесени с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовцис.Гоздейка


1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1935-с.Ганчовец

1936-1980-с.Соколово

1981-2003-с.Длъгня
с.Големи Българени


1834-1929-смесени- с..Ц.

ливада-


1930-1934-ц.Ливада

1935-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовци


с.Горни Върпища


1893-1929-смесени-с.Ц.Ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливада

с.Горни Драгойча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1979-с.Ц.ливада

1980-2003-с.Радовци


с.Гостилица

1911-1929-смесени

1930-2003Гостилица

1929-изгорени от пожар
с.Гърня


1900-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-грДряновос.Денчевци

1980-2003

Денчевци

Съществува от 1960г.като село

1960-1979-гр.Дряново


С.Джуровци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Длъгня


1981-2003

Длъгня
1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово
с.Добрените


1893-1929-смесени-сЦ.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Долни Върпища


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936—гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Долни Драгойча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-гр.Дряново
с.Доча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Дурча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1974-гр.Дряново

1975-2003-с.Радовци


с.Еленците


1893-1900-с.Керека

1900-1945-смесени-с.Соколово

1946-2003-с.Керека


с.Зая


1900-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Игнатовци1897-изгорен

1893-1929-смесенис.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовцис.Искра


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Каломен


1935-1940-с.Гостилица

1941-1980-с.Керека

1981-2003-с.Денчевци


с.Караиванца

1961-2003

Караиванца

1898

1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1960-гр.Дряновос.Катранджии


1900-1934-смесени-с.Соколово

1935-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово

1981-2003-с.Длъгня


с.Керека

1893-1929-смесени

1930-1934

1941-2003


Керека
1935-1940-гр.Дряново

с.Косарка

1981-2003

Косарка
1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово

с.Косилка


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Крънча


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновос.Кукля


1893-1934-с.Ц.ливада

1935-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовци


с.Куманите


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935—1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Къртипъня


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.М.Българени


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1955-с.Ц.ливада

1956-2003-с.Радовци


С.Маноя

1981-2003

Маноя
1900-1933-смесени-сСоколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово
с.Муця


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.ДряновоС.Нейчовци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Пейна


1903-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1941-гр.Дряново

1942-1945-с.Гостилица

1946-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Денчевци


с.Петковци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1969-гр.Дряново

1970-2003-с.Радовцис.Плачка


1935-1954-с.Гостилица

1955-1979-гр.Дряново

1980-203-с.Денчевци


с..Пърша


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Раданчето


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1960-с.Ц.ливада

1961-2003-с.Радовци


с.Радовци

1980-2003

Радовци
1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1979-с.Ц.ливада
с.Ритя


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Караиванца


с.Руня


1900-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Русиновци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1974-с.Ц.ливада

1975-2003-с.Радовци


с.Саласука


199-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Скалско1898

1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Скалско


С.Славейково

1923-1929-смесен

1966-2003Славейково

1930-1934-с.Славейково

1935-1965-с.Гостилица
с.Соколово

1900-1945-смесени

1946-2003Соколовос.Станча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Сухолоевци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1965-с.Ц.ливада

1966-2003-с.Радовци


с.Сяровци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003с.Ц.ливадас.Туркинча


1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово

1981-2003-с.Длъгня


с.Царева ливада

1893-1929-смесени

1930-1934

1937-2003


Ц.ливада
1935-1936-гр.Дряново

с.Чуково


1935-1956-с.Гостилица

1957-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Денчевци


с.Шушня


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовци


с.Янтра

1946-2003

Янтра

До 1946-липсват
к.Върбановци-закрито


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-Ц.ливадак.Златевци-закрито


1893-1929-смесени с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливадак.Кумановци-закрито


1925-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1974-с.Ц.ливадак.Марча-закрито


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1929-2003-гр.Дряновом.Владково-закрито


1903-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновом.Никоевци-закрито


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновом.Узуните-закрито1959-закрито

1903-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1959-гр.Дряновом.Цинга-закрито

с.Барборци-закрито

с.Влайковци-закрито

с.Кънча-закрито

с.Острювци-закрито

с.Паункини-закрито

с.Пипиляна-закрито


ОБЩИНА ДРЯНОВО – Състояние на регистрите за Граждански брак към 01.05.2003г.


Населено място

Съставени регистри

от ............г. до ...........г.

Местосъхранение

на регистрите

Липсващи регистри

от .............г. до ..........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от...........г до ................г.

/Къде са съставяне?/

гр.Дряново

1893-1902-смесени

1903-1904

1905-1906-смесени

1907-1908

1909-1929-смесени

1930-2003Дряново

1908-изгубен
с.Балалея


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Караиванца


с.Балванците


1893-1935-смесени с.Соколово

1935-1940-гр.Дряново

1941-2003-с.Керека


с.Банари


1925-1929-смесени-с.Ц.Ливада

1930-1934-с.Царева ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1959-с.Ц.ливада

1960-1980-гр.Дряново

1981-2003-с.Радовцис.Билкини


1930-1960-гр.Дряново

1961-2003-с.Радовцис.Бучуковци


1894-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Ганчовец

1900-1929-смесени

1930-2003-Ганчовецс.Геня


1900-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Геша


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Караиванца


с.Глушка


1893-1929-смесени с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Гоздейка


1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1935-с.Ганчовец

1936-1980-с.Соколово

1981-2003-с.Длъгня
с.Големи Българени


1834-1929-смесени- с..Ц.

ливада-


1930-1934-ц.Ливада

1935-1979-гр.Дряново

1979-2003-с.Радовци


с.Горни Върпища


1893-1929-смесени-с.Ц.Ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Горни Драгойча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-1979-с.Ц.ливада

1980-2003-с.Радовци


с.Гостилица

1911-1929-смесени

1930-2003Гостилица

1929-изгорени от пожар
с.Гърня


1900-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-грДряновос.Денчевци

1980-2003

Денчевци

Съществува от 1960г.като село

1960-1979-гр.Дряново


С.Джуровци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1936-гр.Дряново

1937-2003-с.Ц.ливадас.Длъгня


1981-2003

Длъгня
1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово
с.Добрените


1893-1929-смесени-сЦ.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Долни Върпища


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Долни Драгойча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливада
с.Доча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Дурча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1974-с.Ц.ливада

1975-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Еленците


1893-1900-с.Керека

1900-1935-смесени-с.Соколово

1935-1940-гр.Дряново

1941-2003-с.Керекас.Зая


1900-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Игнатовци1897-изгорен

1893-1929-смесенис.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Искра


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Каломен


1935-1940-с.Гостилица

1941-1979-с.Керека

1980-2003-с.Денчевци


с.Караиванца

1980-2003

Караиванца
1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряновос.Катранджии


1900-1934-смесени-с.Соколово

1935-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово

1981-2003-с.Длъгня


с.Керека

1893-1929-смесени

1930-1934

1941-2003


Керека
1935-1940-гр.Дряново

с.Косарка

1981-2003

Косарка
1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово

с.Косилка


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Крънча


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновос.Кукля


1893-1934-с.Ц.ливада

1935-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовци


с.Куманите


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Къртипъня


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.М.Българени


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1955-с.Ц.ливада

1956-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовци
С.Маноя

1981-2003

Маноя
1900-1933-смесени-сСоколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово
с.Муця


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.ДряновоС.Нейчовци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Пейна


1903-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Денчевци


с.Петковци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливада

1935-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Плачка


1935-1954-с.Гостилица

1955-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Денчевци


с..Пърша


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Раданчето


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1960-с.Ц.ливада

1961-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Радовци

1980-2003

Радовци
1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1979-с.Ц.ливада
с.Ритя


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Караиванца


с.Руня


1900-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Русиновци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1974-с.Ц.ливада

1975-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Саласука


199-1929-смесени-с.Ганчовец

1930-2003-с.Ганчовецс.Скалско1898

1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-с.Ганчовец
С.Славейково

1923-1929-смесен

1930-1934

1946-1955

1979-2003Славейково
1935-1945-с.Гостилица

1956-1978-с.Гостилица


с.Соколово

1900-1945-смесени

1946-2003Соколовос.Станча


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Сухолоевци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1965-с.Ц.ливада

1966-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Радовцис.Сяровци


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-2003-с.Ц.ливадас.Туркинча


1900-1933-смесени-с.Соколово

1934-1936-с.Ганчовец

1937-1945-смесени-с.Соколово

1946-1980-с.Соколово

1981-2003-с.Длъгня


с.Царева ливада

1893-1929-смесени

1930-2003Ц.ливадас.Чуково


1935-1956-с.Гостилица

1957-1979-гр.Дряново

1980-2003-с.Денчевци


с.Шушня


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1979-с.Ц.ливада

1980-2003-с.Радовци


с.Янтра

1946-2003

Янтра

До 1946-липсват
к.Върбановци-закрито


1893-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1934-Ц.ливадак.Златевци-закрито


1893-1929-смесени с.Ц.ливада

1930-1934-с.Ц.ливадак.Кумановци-закрито


1925-1929-смесени-с.Ц.ливада

1930-1977-с.Ц.ливадак.Марча-закрито


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновом.Владково-закрито


1903-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновом.Никоевци-закрито


1893-1929-смесени-гр.Дряново

1930-2003-гр.Дряновом.Узуните-закрито1959-закрито

1903-1929-смесени-гр.Дряново

1930-1959-гр.Дряновом.Цинга-закрито

с.Барборци-закрито

с.Влайковци-закрито

с.Кънча-закрито

с.Острювци-закрито

с.Паункини-закрито

с.Пипиляна-закрито
с. 1 с. 2

скачать файл