Мемлекеттік орган қызметінде жасалатын, сақтау мерзімдері көрсетілген


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ

АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

Қазақстан Республикасы Мәдениет және

ақпарат министрінің

200 жылғы «17» сәуірдегі

№ 60 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН


Мемлекеттік орган қызметінде жасалатын, сақтау мерзімдері көрсетілген тұрпатты электронды форматтағы құжаттар

Тізбесі

Қазақстан Республикасы Мәдениет

және ақпарат министрлігінің

Ақпарат және мұрағат комитеті

Орталық сараптау-тексеру комиссиясының

200 жылғы «20» наурыздағы № 1 хаттамасымен

МАҚҰЛДАНҒАН


Астана 2009

Қазақстан Республикасы

Мәдениет және ақпарат министрінің

2009 жылғы «17» сәуірдегі № 60

бұйрығымен бекітілген

1. Мемлекеттік орган қызметінде жасалатын, сақтау мерзімдері көрсетілген тұрпатты электронды форматтағы құжаттар Тізбесі


Тар-мақ нө-

мірі


Құжат түрі

Құжаттар-дың сақтау мерзімдері

Ескерту

1

2

3

4


1-бөлім. Басқару жүйесін ұйымдастыру
1-тарау. Басқару қызметі
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заң актілері


Қажеттілігі өткенге шейін1

1Ұйым қызметіне қатысы бары -тұрақты
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Бас прокурорының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісінің, Қазақстан Республикасы министрліктерінің, Қазақстан Республикасы агенттіктерінің, ведомстволарының, жергілікті өкілетті және атқарушы органдарының заң күшіндегі нормативтік құқықтық актілері,

Қажеттілігі өткенге шейін1

1Ұйым қызметіне қатысы бары -тұрақтыКелісу үшін жолданған Заң актілерінің және заң күшіндегі нормативтік құқықтық актілердің жобалары; оларға қатысты құжаттар (түсіндірме хаттар, анықтама-негіздемелер, келісу парақтар, сараптама қорытындылар, тізбелер, салыстырмалы кестелер, хат алмасулар)

3 жыл
Мәлімет үшін жолданған нормативтік құқықтық актілерді дайындау жоспары

3 жыл
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі

Қажеттілігі өткенге шейін1


1Ұйым қызметіне қатысы бары -тұрақтыҰйым басшысы шығаратын бұйрықтарының, өкімдерінің жобалары; ұйым басшысының жеке құрам және қолданылған жаза (жеке істер құрамына енгізілмегені) бойынша, демалыс, жаза, іссапарлар және әкімшілік-шаруашылық мәселелері жөніндегі бұйрықтарына негіздер


1 жыл


Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған халықаралық, республикалық, салалық съездер, конгрестер, симпозиумдар, конференциялар, кеңестер, семинарлар, мерейтойлық даталар, салтанатты қабылдаулар, кездесулер өткізу (жүргізу) жөніндегі құжаттар (қаулылар, шешімдер, ұсынымдар, хаттамалар, стенограммалар, сөйлеген сөздер мен тезистердің мәтіндері, прайс-парақтар, құттықтау хаттар, хабарлаулар, шақырулар, тақырыпты фотоальбомдар, бейнежазбалар, хат алма-сулар)


3 жыл


2-тарау. Бақылау
Мәлімет үшін жолданған ұйым қызметін тексерудің құжаттары (баяндамалар, анықтамалар, есептер, актілер, баяндаухаттар)

Қажеттілігі

өткенге шейін
Тексеру, тексерiс және зерттеп-тексеру жүргізу туралы хат алмасулар


5 жыл


Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі жұмыстың жай-күйі туралы құжаттар (баяндаухаттар, анықтамалар, мәліметтер, мағлұматтар, хат алмасулар)

5 жыл
Азаматтарды қабылдауды, тіркеуді және азаматтар өтініштерінің орындалуын бақылауды есепке алудың деректер базасы


5 жыл

3-тарау. Басқарудың ұйымдастырушылық негіздері
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған жарғылар, ережелер, қағидалар, нұсқаулықтар, регламенттер, нұсқаулар және әдістемелік ұсынымдар

Жаңамен


ауыстырғанға дейінЖарғылар, ережелер, қағидалар, нұсқаулықтар, регламенттер, нұсқаулар және әдістемелік ұсынымдардың жобалары; оларды әзірлеу туралы құжаттар (қорытындылар, ұсыныстар, анықтамалар, баяндаухаттар, хат алмасулар)


3 жыл1

1Бекіткеннен кейінБасшылыққа және мәлімет үшін жолданған орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының тұрпатты құрылымдары

Жаңамен ауыстыр-ғанға дейін

Орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының тұрпатты құрылымдарының жобалары


3 жыл1

1Бекіткеннен кейін
Орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының тұрпатты құрылымдарын әзірлеу туралы хат алмасулар5 жыл


Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған мемлекеттік органның аумақтық органдары мен ведомствосына қарасты ұйымдар-мемлекеттік мекемелердің тізбесі

3 жыл1


1Бекіткеннен кейінБасшылыққа және мәлімет үшін жолданған лицензияландырылатын қызмет түрлерінің тізбесіЖаңамен аустырған-ға дейінҰйымның жедел қызметі туралы құжаттар (ақпараттар, анықтамалар, мәліметтер, мағлұматтар, баяндаухаттар және басқалар)


5 жыл
4-тарау. Қызметті құқықтық жағынан қамтамасыз ету
Әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі хат алмасулар


5 жыл


Ұйым қызметкерлерін жалпыға міндетті құқықтық оқыту туралы құжаттар (бағдарламалар, сабақ кестелері, тесттер)


5 жыл


Құқық мәселелерi туралы хаталмасулар


3 жыл
5-тарау. Құжаттамамен қамтамасыз ету және құжаттарды

сақтауды ұйымдастыру
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған сақтау мерзімдері көрсетілген құжаттар тізбесі

Жаңамен ауыстыр-ғанға дейінБасшылыққа және мәлімет үшін жолданған тұрпатты және үлгі істер номенклатурасы


Жаңамен ауыстыр-ғанға дейінҚұрылымдық бөлімшелердің істер номенклатурасы

5 жылҰйымның құжат айналымы туралы анықтамалар, мәліметтер, мағлұматтар


3 жыл


Құжаттау, құжаттаманы басқару және құжаттарды сақтаудың мәселелері туралы

хат алмасулар
3 жыл


Жолданған құжаттарға тізілімдер, тізімдер


1 жыл


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген мөрлердi және мөртабандарды дайындау туралы хат алмасулар


3 жыл


Есепке алу және берудің деректер базасы:

1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген баспа-бланкілік өнімдерді

2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген мөрлердi, мөртабандарды және арнайы мөрқалып бояуларын

3) арнайы сиямен толтырылған ұшты автоқаламдарды

4) жекелеген парақтарды, сызбаларды, арнайы блокноттарды, фотонегативтерді, фототаңбаларды, магнитті таспаларды, кино және бейне үлдірлерді, дыбыстық кассеталарды

5) құжаттарды және істерді5 жыл


5 жыл

5 жыл
Қажеттілігі өткенге шейін

3 жыл1
1Құжаттар мен істер қайта-рылғаннан кейін
Істердің бекітілген жиынтық тізімдемесі уақытша (10 жылдан жоғары) сақтаудағы

3 жыл11Істерді жойғаннан кейін
Топографиялық карточкалар

1 жыл1

1Жаңасымен ауыстырғаннан кейінҚұжаттар мен істерді уақытша пайдалануға беру туралы құжаттар (талаптар, өтінімдер, тапсырыстар)


3 жыл1

1Құжаттар мен істерді қайтар-ғаннан кейінБерілген мұрағаттық анықтамаларды, мұрағаттық құжаттардан үзінділерді, көшірмелерді тіркеудің деректер базасы


5 жыл
2-бөлім. Болжау және жоспарлау
1-тарау. Болжау мен жоспарлауды ұйымдастыру және оның әдістемесі
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған жоспар жобаларын әзірлеуге қажетті көрсеткіштердің және нысандардың тізбелері


Жаңамен аустырған-ға дейін

2-тарау. Болжау
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамудың мемлекеттік, салалық (секторлық), аймақтық бағдарламалары, стратегиялары, тұжырымдамалары


Қажеттілігі өткенге шейін

Келісу үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық даму мемлекеттік, салалық (секторлық), аймақтық бағдарлама-ларының, стратегияларының, тұжырым-дамаларының жобалары

Қажеттілігі өткенге шейін


Келісу үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамудың мемлекеттік, салалық (секторлық), аймақтық бағдарламаларын, стратегияларын, тұжырымдамаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспарлары

Қажеттілігі өткенге шейінКелісу үшін жолданған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамытудың мемлекеттік, салалық (секторлық), аймақтық бағдарламаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларының жобалары

Қажеттілігі өткенге шейін

Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған Қазақстан Республикасын, облыстарды, республикалық мәні бар қалалаларды, астананы әлеуметтік-экономикалық жағынан дамытудың индикативтік жоспарлары; ұлттық компаниялар мен ірі мемлекеттік кәсіпорындарды дамытудың жоспарлары


Қажеттілігі өткенге шейін

Мәлімет үшін жолданған Қазақстан Республикасын, облыстарды, республикалық мәні бар қалалаларды, астананы әлеуметтік-экономикалық жағынан дамыту индикативтік жоспарларының жобалары; ұлттық компаниялар мен ірі мемлекеттік кәсіпорындарды дамыту жоспарларының жобалары


Қажеттілігі өткенге шейін


3-тарау. Ағымдағы жоспарлау
Айлық жоспарлар, бизнес-жоспарлар; оларға құжаттар (түсіндірме хаттар, негіздемелер, техникалық-экономикалық көрсеткіштер, анықтамалар, мағлұматтар, талдаулар, кестелер, қорытындылар, есепайырысулар, кескіндемелер, хат алмасулар):


1 жыл


Ұйым қызметінің барлық бағыттары бойынша жедел жоспарлар


Қажеттілігі өткенге шейінҰйымның құрылымдық бөлімшелерінің жылдық жоспарлары


3 жыл


Жоспарлау мәселелері туралы хат алмасулар

5 жыл

4-тарау. Баға белгілеу
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған тауарлардың, қызметтiң және қызмет көрсетудің баға көрсеткілері, бағалары, тарифтері


Жаңамен ауыстыр-ғанға дейінБасшылыққа және мәлімет үшін жолданған тауарларға, қызметтерге және қызмет көрсетуге бағалар мен тарифтерді әзірлеу, түзету және қолдану туралы құжаттар (анықтамалар, негіздемелер, қорытындылар, нормативтік өлшемдер)


3 жыл
Мәлімет үшін жолданған мемлекет реттейтін бағаларды және тарифтерді қолданатын тауарларға, қызметке және қызмет көрсетуге белгіленген бағалардың, тарифтердің негізділігін тексеру қорытындылары туралы жинақ есепайырысу деректері


Қажеттілігі өткенге шейін

Тауарларға, қызметтерге және қызмет көрсетуге бағалар мен тарифтерді келісу туралы құжаттар (сараптама қорытындылары, есепайырысулар, анықтамалар, негіздемелер, шешімдер)


5 жыл


Баға белгілеу мәселелері туралы хат алмасулар


5 жыл1

1Шарттар кү-шінің мерзімі өткеннен кейін


3-бөлім. Қаржыландыру, несие беру
Республикалық (жергілікті) бюджет қаражатын игеру жөніндегі жедел есептер


5 жыл


Мәлімет үшін жолданған қаржы-экономикалық және конъюнктуралық шолулар

1 жылҰйымның басқару аппаратын және әкімшілік-шаруашылық мұқтаждарын қаржыландырудың шығыстарына өзгертулер ендіру туралы хат алмасулар


5 жыл


Күрделі салымдар туралы хат алмасулар


5 жылҚаржыны жоспарлау туралы хат алмасулар


5 жылҚаржы тәртібін сақтау туралы құжаттар хат алмасулар


5 жыл


Лимиттер және экономикалық нормативтер туралы хат алмасулар


5 жыл


Шұғыл қаржы хабарламалары, жедел есептер мен мағлұматтар


1 жыл
4-бөлім. Есепке алу және есеп беру
1-тарау. Бухгалтерлік есепке алу және есеп беру
Баланстар мен есептерді бекіту және нақтылау туралы хат алмасулар


5 жыл


Бухгалтерлік және қаржы есептерін ұсынудың мерзімдері туралы хат алмасулар


1 жыл


Бюджетке түсетін салықтар және өзге де міндетті төлемдерді, солар бойынша қарыздарды есептеу туралы хат алмасу


5 жыл


Қаржы-шаруашылық қызметі туралы (қорларды есепке алу жөнінде, үстеме және өндіріп алу айыппұлы, материалдық құндылықтарды қабылдау, тапсыру, есептен шығару мен өзге де мәселелер туралы) хат алмасулар


5 жыл


Ұйымдар арасындағы өзара есепайырысулар мен қайта есепайырысулар туралы хат

алмасулылар
5 жыл


Бухгалтерлік есепке алу мен есеп беруді ұйымдастыру туралы хат алмасулар


5 жыл


Еңбекақы төлеу туралы хат алмасулар


5 жыл


Айналым қаражатын құру, бөлу, жинақтау туралы және айналым қаражаттары бойынша есепайырысулар туралы хат алмасулар


5 жыл


Несие беру және қайтару туралы хат алмасулар


5 жыл1

1Несиелерді өтегеннен кейін
Активтерді есепке алу бойынша түгендеу карточкаларының тізімдемесінің деректер базасы


Қажеттілігі өткенге шейінҰйымда бухгалтерлік есепке алу мен есеп берудің автоматтандырылған жүйесін ұйымдастыру және ендіру туралы хат алмасулар


5 жыл
2-тарау.

Есеп беру, статистикалық есепке алу және статистикалық есеп беру
Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің жылдық есептері


5 жыл
Ұйым жоспарын орындау туралы жедел статистикалық мәліметтер


1 жыл


Берілген статистикалық деректерді есепке алудың деректер базасы


5 жыл


Статистикалық есеп жасау, ұсыну және тексеру туралы хат алмасулар


5 жыл


Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған статистикалық есеп (жүйелендірілген жинақ) бланкілерінің нысаны

Жаңамен ауыстыр-ғанға дейін5-бөлім. Еңбек қатынастары
1-тарау. Жұмысқа орналастыру
Жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша хат алмасулар


5 жыл
2-тарау. Еңбекті ұйымдастыру
Басшылыққа және мәлімет үшін жолданған қызметкерлердің кәсіби жарамдылығын анықтау туралы құжаттар (ұсынымдар, психофизиологиялық нормалар (өлшемдер), анықтамалар)

3 жыл
Бірнеше лауазымды қатар атқаратын қызметкерлерді есепке алудың деректер базасы


Қажеттілігі өткенге шейін

с. 1 с. 2 с. 3 с. 4

скачать файл