Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы


с. 1
Ф КГМУ 4/3-07/01

ПП КГМУ 4/01

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау

Биопрепараттар өндірісінің негізгі санитарлы және экологиялық талаптары тақырыбы


Фармация -051103 мамандығы

Биотехнология негіздері элективті пәні

4 курс

Құрастырушы б.ғ. к. Лосева И.В.Аударған: Медешова А.Т.

Қарағанды 2010

Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген


№ __ Хаттама . . 2010_ .


Кафедра меңгерушісі б.ғ.к _______ Лосева И.В.

Тақырыбы: Биопрепараттар өндірісінің негізгі санитарлы және экологиялық талаптары

 • Мақсаты: Биопрепараттар өндірісіне қойылатын халықаралық санитарлы және экологиялық талаптар бойынша білімін бекіту

 • Оқыту мақсаты

 1. Биопрепараттар өндірісіне қойылатын санитарлы талаптарды оқыту

 2. Экологиялық мәселелерді ашу. Биоөндірісте кездесетін мәселелер және оларды шешу жолдары
 1. Биоөндіріс санитарлы талаптарын қарастыру

 2. Тест сұрақтарына жауап беру

    • Таратылатын материал – оқу әдебиеттері, тест тапсырма нұсқалары

    • Әдебиеттер

Негізгі:

1. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы медицинской биотехнологии, - М: АСАDЕМА, - 2003г. – 207с.Микробиология / Воробьев

2. Избранные вопросы медицинской биотехнологии. Избранные вопросы медицинской биотехнологии. – Сиб.ГМУ, Томск – 2004. – 135с.

3. Медицинская микробиология под ред. Покровского В.И. //М. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998, 1184 С.

4."Биотехнология: Свершения и надежды". М:Мир, 1987 г.

5.Р.Реннеберг,И.Реннеберг."От пекарни до биофабрики".М:Мир, 1991 г.

6.Дебабов.В.Г. Успехи генной инженерии микроорганизмов. Генетика.1987 г. т.23, N10 с. 1741-1748.

7.П.О.Вяземский, Волчек и др. Генетическая инженерия в современной медицине. Военно-медицинский журнал.1990 г.N1 с 37-41. 1. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)

Тақырып бойынша тест тапсырмалары:

1. Физиологиялық белгілері сипатталады: • бактерияның формасы мен құрылымы

 • бактерияның өсу ерекщшелігі

 • молекулярлы – биологиялық белгісі

 • шоғыр морфологиясы

+ тотығатын және пластикалық метоболизм түрі

2. Гетеротрофтылар өзінің қорегі үшін пайдаланады:+ жоғарыда көрсетілген қосылыстардың біреуі де емес

3. Автотрофтылар: • органикалық заттарды минералды заттарға дейін ыдыратады

 • мето- және паратрофты болып бөлінеді

 • органикалық қосылыстардан органагендер сіңіреді

 • көміртекқұрамды органикалық қосылыстар пайдаланады

+ көміртекқұрамды компоненттер және СО 2 синтездейді

с. 1

скачать файл