Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии Использованная литература
Ананьев В. Г., Дворяшина М. Г., Кудрявцева Н. А. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. М.: Просвещение, 1968. 369 с 58.58kb. 1 стр.

Четвертая
«социо­логической» школы — «идеальная лингвистическая форма, тяго­теющая над всеми индивидами данной социальной группы» [12, 224] и реализующаяся у каждого из этих индивидов в виде пассив­ных «отпечатков» 4783.01kb. 13 стр.
Психология человеческих взаимоотношений
На моих лекциях слушатели часто обращались с просьбой дать им более подробные описания игр, которые позволили бы осмыслить общие принципы 2413.74kb. 9 стр.

Сравнительный анализ феноменологии самопознания эмоциональных явлений у онкобольных и здоровых женщин
Проблема познания и самопознания относится к разделу фундаментальных в психологии, и поэтому актуальным является изучение природы эмоциональных явлений с позиции их познания субъектом. Однако на настоящий момент данная проблема не получила достаточной 72.55kb. 1 стр.

Приглашение в социологию. Бергер Питер
Приглашение в социологию. Бергер Питер Москва : Аспект-Пресс, 1996, cерия "Гуманистическая перспектива " 1983.82kb. 11 стр.

К новому изданию. Вместо введения
Книга Уфологическая жизнь была написана еще год назад и за это время была подвергнута ряду изменений добавлений. Первое издания вышло в Космопоиске и 6786.4kb. 36 стр.


Аннотация
Фк-03-3к2 тобы студенті Бегалиева Лейла Жанаталиевнаның «Жеткіншек жасындағыларда кездесетін эмоционалдық үйлеспеушілікті диагностикалау және коррекциялау» тақырыбында орындалған дипломдық жұмысына 1790.37kb. 5 стр.

Сандар қатарының негізгі қасиеттері туралы білімдерін бекіту, + -1,+-2 кестелік жағдайын орындау
Білімділік : Сандар қатарының негізгі қасиеттері туралы білімдерін бекіту, + -1,+-2 кестелік жағдайын орындау 58.98kb. 1 стр.

Тарихты оқыту әдістемесі
Жоғары оку орындарының тарих мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік оқу құралы 648kb. 1 стр.

1 Алдан- ала тергеудегі тергеуші қызметгінің құрылымы психологиялық негіздері
Мемлекеттік құқық қорғау органдарын қайта дайындайтын және жетілдіретін арнайы жүйелерді жасайды. Бұл талаптар құқық қорғаудың букіл жуйесіне және оның өр қызметкеріне қойылады 467.29kb. 6 стр.


5. Мұғалімнің оқытушылық қызметін б а ғ а л а у. Оқушылардың танымдық іс-әрекеткеынталандандыру ы
Мұғалім оқытылатын пәндегі негізгі ережелерді сабақ процесінде терең ашып, меңгерілуін жүзеге асырады, оқушылардың ары қарай өздігінен білім алу, өздік танымына, кәсіптік бағдарлану жұмыстарына негіз қалап алғы шартын жасайды 60.13kb. 1 стр.


Семинар 15 сағат Зертханалық сағат Ағымдық бақылау саны 2 СӨЖО(аудиторлық) сағат 15
Силлабус жалпы психология кафедрасының отырысында қаралды және қолданысқа ұсынылды 234.58kb. 1 стр.

Технология развития критического мышления понятие «критическое мышление» иего характеристики
«логическое мыш­ление», «творческое мышление» и т д. Хотя термин «кри­тическое мышление» известен очень давно из работ таких из­вестных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л. С 2616.77kb. 7 стр.

Дарындылық бұл адамның басқа адамдарға қарағанда бір немесе бірнеше қызметтегі жоғары нәтиже мүмкіндіктерімен анықталатын психикалық сапа, біріккен қабілеттіліктің көрсеткіші. Дарындылықтың 100-ге жуық анықтамасы бар
Дарындылықтың 100–ге жуық анықтамасы бар. Көп жағдайда ол баланың ертерек даму кезеңінде байқалып, оның пәндер бойынша үлгерімі мен ой өрісінің дамығандығымен, яғни парасаттылығымен көрініп жатады 1183.26kb. 4 стр.

В. Токарева. Рассказ "Пять фигур на пьедестале"
Книга написана языком, доступным для родственников и друзей больных. В то же время книга может быть руководством для психологов, психотерапевтов, наркологов, психиатров, социальных работников в работе с больными и их семьями 4625.85kb. 15 стр.