Бақылау станциясының қада белгілерін тригонометриялық нивелирлеу Жарық-қашықтық өлшеуішпен арақашықтықтарды өлшеу
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға 88.59kb. 1 стр.

Константа профессора Тептина
В 1991 году среди студентов Ижевского механического института проводилось любопытное анкетирование 134.79kb. 1 стр.

І. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 24. 06. 04 жылғы №586 бұйрығы және Ақтөбе облыстық білім басқармасының №469 бұйрығына /23. 10
Ақтөбе облыстық білім басқармасының №469 бұйрығына /23. 10. 2004/ сәйкес Ақтөбе қаласының №51 қазақ гимназиясында 2004-2005 оқу жылының 1 қыркүйегінен 12 жылдық оқу бағдарламасы бойынша эксперимент басталды 791.29kb. 4 стр.

1 под действием гравитационной силы, отражаясь по закону "угол падения равен углу отражения" с сохранением кинетической энергии
Пусть – начальная точка на параболе и – начальная скорость в этой точке. До следующего соударения шарик движется по траектории вида 21.25kb. 1 стр.

A 1,5с газ неліктен жақсы изолятор болып табылады? ток тасымалдаушылар жоқ
Зарядталған бөлшектің жылдамдық векторы магнит өрісіне перпендикуляр болса,бөлшек қозғалады 43.83kb. 1 стр.

Нил Стивенсон
«Реальная» столица Сети. Рай хакеров. Кошмар корпораций и банков. «Враг номер один» всех мировых правительств. В сети нет ни стран, ни национальностей. Есть только свободные люди, готовые сражаться за свою свободу! 5491.5kb. 39 стр.

Достижение предела
Первым шагам на пути постижения понятия предела была посвящена наша статья “В поисках предела. Начала анализа” 251.13kb. 1 стр.

Бұл жоба қазақ халқының бір санынан бастап әр санның қадірі мен қасиетін салмақтап, өзіне тән ерекшелігін саралай білген, орнына, маңызына сай қолданған
Насыр Әл-Фараби бұдан мың жылдан аса уақыт бұрын «адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы»,-деген қағидасын ұстанамын 122.99kb. 1 стр.

ДӘрілік заттар тіркеу тізімі анықтамасы қазақстан республикасының
Дәрілік заттар тіркеу тізімі анықтамасы (Қазақстан Республикасының Ұлттық тіркеу тізімі). І шығарылым. Астана: 2008. 436 б 13520.4kb. 79 стр.

II. есепті шешудегі қолданылған программалау ортасы. Турбо паскаль программалау тілі
Паскаль тілін 1973 жылы швейцар математигі Никлаус Вирт жасап шығарады да, атақты француз математигі, физигі, философы және алғашқы есептеу машинасы арифмометрді /1641/ жасаған Блез Паскальдің құрметіне "Паскаль" деп ат қойды 261.11kb. 1 стр.

Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
Тын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – жоғары оқу орындары) жалпы орта, кәсіптік бастауыш (техникалық және кәсіптік), кәсіптік орта 340.98kb. 1 стр.

7- тарау. Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Кристалл және аморф денелер
Жаңа тақырыпты өту 22'- оқушылар презентациямен, өздері дайындап келген демонстрациялармен бір-біріне түсіндіреді 56.09kb. 1 стр.

Студенттерге арналған пән бағдарламасы Нысан
«Қазіргі қазақ тілі» пәні бойынша 050207 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған 237.39kb. 1 стр.

Программа курса по алгебре и началам анализа для учащихся 10-11 классов
Однородные уравнения. Системы однородных уравнений. Симметрические уравнения. Системы симметрических уравнений. Возвратные уравнения 35.9kb. 1 стр.

Көрмені қалай безендіруге болады?
Кітап көрмесін ұйымдастыру барысында көрнекілік принциптері негізге алына отырып, кітапханалық, библиографиялық, фактографиялық жұмыстар бір мезетте бірдей атқарылады. Біріншіден, белгілі бір мәселеге назар аударылады 64.25kb. 1 стр.

] х санының толық бөлігі. Және, ең соңында, логиктер соңғы уақыттарда жай сандарды көммүшенің дұрыс мағынасы деп анықтау үстінде
Шынына келетін болсақ, кейбір математиктер басқа да анықтамаларды қолдана береді. Функциялар теориясының мамандары үшін жай сандар дегеніміз – бұл аналитикалық функцияның бүтінсандық нөлі 101.74kb. 1 стр.


Жоспар Кіріспе 3-5 I. Бастауыш мектеп математикасын оқытудағы оқушылардың жас ерекшеліктері
Бұл жөнінде дүниежүзілік тәжірибеде үш тенденция байқалады: барлық оқушыларға математикадан бір дәрежеде білім берудің қажеттілігі және оған сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарды кеңінен жүргізу 520.63kb. 1 стр.Познакомить учащихся с разнообразием растительного мира на Земле
Задачи урока: Познакомить учащихся с разнообразием растительного мира на Земле 47.81kb. 1 стр.