2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында резиденттік деген ұғым «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пайдаланылады
Республикасы Заңының 12-бабы 7 тармақшасына сәйкес дайындалды және ведомствалық статистикалық байқаудың «Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп» статистикалық нысанын 27.18kb. 1 стр.

Конкурс арқылы мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа жіберу туралы
Бағаев атындағы орта мектебіне күрделі жөндеу, Бөлексаз,№3 Кеген,Жаменке, Мұсақұлов атындағы орта мектептерінің жылу жүйесін айырбастау жұмыстарын 619.24kb. 4 стр.

Қолданылатын әдебиеттер 65
Нимэкс” Жауапкершілік шектеулі серіктестіктегі еңбек ақы төлемдер есебі 4 810.56kb. 3 стр.

Труд и социальная защита
Время работы: понедельник-пятница (с 8-00 час до 17-00 час.), перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час., выходные суббота, воскресенье 188.34kb. 1 стр.

Қазақстан республикасының Қаржы рыногын және қаржылық Ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Жинақтаушы зейнетақы қорына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру қызметіне аудитті жүзеге асыруға қойылатын талаптарды белгілеу туралы 60.05kb. 1 стр.

«Есік аймақтық пайдалану- басқармасы» филиалының Директоры Ахметов Е. Н
«Есік қаласынан өтетін Есік өзенінің тұрақтандырылған арнасына ағымдағы жөндеу жұмыстары пк-2+70-нен пк-7+40 дейін» 1118.48kb. 3 стр.Зао “Дальком – Аудит
Заработная плата, начисленная административно-управленческому персоналу организации, отражается по дебету счета 159.82kb. 1 стр.

Производство и реализация
Отгруженная продукция, если переход права владения предусмотрен по оплате, отражается 12.5kb. 1 стр.

Получено по сэд : Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений
Закрытое акционерное общество `Управляющая компания `Тройка Диалог` Д. У. средствами пенсионных накоплений 38.73kb. 1 стр.


Книги и статьи вехов николай. Носилов у самоедов Новой Земли
Кеммерих А. О. “Приполярный Урал”, путеводитель, издательство «Физкультура и спорт», Москва, 1970 56.28kb. 1 стр.

«Самұрық-Энерго» АҚ Ақпараттық саясаты
Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңдарына, «Самұрық-Энерго» АҚ 177.94kb. 1 стр.


Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы 2003 ж. 3 маусымдағы №423-ii қазақстан Республикасының Заңы
Осы Заң Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының құқықтық жағдайын, оның құрылуы мен қызметінің тәртібін, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысу шарттарын айқындайды 243.1kb. 1 стр.

ҚРӘМ №4520 23. 01. 2007ж тіркелді Қазақстан республикасының Қаржы нарығын жәНЕ
Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 5617.11kb. 10 стр.

А. С. Замотайлов и О. Л. Крыжановский материалы к изучению кавказских жужелиц трибы pterostichini
Материалы к изучению кавказских жужелиц трибы pterostichini 117.36kb. 1 стр.

Акцияларды шығару даңҒылы
Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы даңғылда келтірілген ақпараттардың ақиқилығына жауапты және мұнда беріліп отырған барлық ақпараттар ақиқи және инвесторларды қоғамға қатысты және онда жайғастырылған акцияларға қатысты адасушылық 344.63kb. 2 стр.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы №225 Қаулысы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық кесімдерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 886.96kb. 5 стр.